Corona protocol

In de coronaperiode is alles anders, zo ook onze opleidingen. Daar waar we voorheen klassikaal lesgaven is dat nu online. Heb je moeite met online les volgen? Dan helpen we je daar gewoon mee! We loodsen je door iedere stap heen, zodat ook jij kan deelnemen aan 1 van onze opleidingen.

ORANJE KRUIS

Trauma-acteurs inhuren tijdens corona en toch uw medewerkers beschermen? Dat kan! Het coronaprotocol is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Grip5 en het Oranje Kruis. Op 15 juli 2020 heeft de coronawerkgroep van het Ministerie van Economische Zaken haar goedkeuren gegeven en deze gepubliceerd op www.mijncoronaprotocol.nl.

TOETSING

Iedere 3 maanden wordt het procotol getoetst a.d.h.v. praktijkervaringen, de op dat moment geldende richtlijnen in het overheidsbeleid en indien de gezondheidssituatie hiertoe aanleiding geeft. Indien nodig zal er een wijziging in het protocol plaatsvinden. 

MOGELIJKHEDEN

Op basis van het Grip5 coronaprotocol zijn de inzetten weer opgestart. Heeft u vragen t.a.v. het protocol , de mogelijkheden of wat dat eventueel mocht betekenen voor uw praktijktraining, laat het ons weten!

GRIP5 PROTOCOL

Mail ons en vraag naar het Grip5 corona protocol. Hierin vindt u de richtlijnen vanuit het RIVM toegepast op de werkzaamheden van trauma-acteurs.